เมนูหลัก


ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร

ผู้บริหาร

  • ปี 2540 จบหลักสูตรผู้บังคับสุนัขยามสายตรวจ รุ่น 65 จากโรงเรียนสุนัขทหาร
  • ปี 2542 ฝึกร่วมผสมด้านการฝึกสุนัข กับกองทัพสหรัฐ BALANCE TORCH 99-4  K9 WING 21
  • ปี 2547 จบหลักสูตร ผู้บังคับสุนัขยาเสพติดให้โทษ รุ่น 79 จากโรงเรียนสุนัขทหาร
  • ปี 2549 หลักสูตรผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ รุ่น 1 จากกองทัพอากาศ
  • นำสุนัขเข้าประกวดจบไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนและอินเตอร์แชมป์เปี้ยน