รายละเอียดการฝึก

เชิญ…ชวน เจ้าของน้องหมา นำน้องหมามาเข้าโรงเรียนให้มีระเบียบ วินัย  ที่ศูนย์ฝึกสุนัขภาสวร สายไหม 82 และสายไหม 47 มีหลักสูตร ฝึกอบรม น้องหมาให้เชื่อฟังคำสั่ง ปรับแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีของสุนัข สะว่ายน้ำสุนัข สนามวิ่งเล่นสุนัข ลู่วิ่งสำหรับสุนัข มีทั้งแบบประจำ แบบไป - กลับ และแบบฝึกด้วยตนเอง

เงื่อนไขและสิทธิการใช้สระว่ายน้ำ (เฉพาะสุนัขที่เข้ารับการฝึกจากศูนย์ฝึกฯ เท่านั้น)

 • 1. สุนัขต้องไม่มีเห็บ – หมัด , ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคผิวหนัง , และสุนัขเพศเมียต้องไม่เป็นฮีส
 • 2. สุนัขทุกตัวต้องอาบน้ำก่อนลงสระทุกครั้ง
 • 3. สุนัขดุหรือไม่สามารถเล่นน้ำร่วมกับตัวอื่นได้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
 • 4. ลูกค้าที่นำสุนัขเข้ารับบริการ ถือว่าเป็นเจ้าของสุนัข และมีหน้าที่รับผิดชอบทุกกรณีที่เกิดจากการกระทำของตัวสุนัขเอง
 • 5. ลูกค้าที่นำสุนัขเข้ารับบริการ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของทางศูนย์ฝึกฯ
 • 6. ลูกค้าต้องเข้ารับบริการอย่างสุภาพชน
 • 7. ถ้าสุนัขขับถ่ายในสระว่ายน้ำ เจ้าของต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ำ 3,000 บาท
 • 8. ลูกค้าต้องนำแชมพู ผ้าเช็ดตัว ของเล่น โซ่ สายจูง มาเอง
 • 9. ทางศูนย์ฝึกฯ จัดเจ้าหน้าที่อาบน้ำ-เป่าขน-เช็ดหูให้เท่านั้น ไม่รวมถึงบริการอย่างอื่น เช่น แช่น้ำยาป้องกันเห็บหมัด, ตัดเล็บ, บีบต่อมก้น, หวีขน, ตัดขน ฯลฯ ซึ่งต้องมีค่าบริการเพิ่มเติม
 • 10. เจ้าของสุนัขต้องดูแลสุนัขในช่วงที่ใช้บริการสระว่ายน้ำตลอดเวลา ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ทางศูนย์ฝึกฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • 11. สิทธิ์ของสมาชิกสุนัขแต่ละตัวไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สุนัขตัวอื่นได้

อัตรานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป สุนัขที่มาใช้บริการต้องฉีดวัคซีนครบ ไม่เป็นโรคผิวหนัง หรือมีเห็บหมัด และจะต้องนำแชมพู ผ้าเช็ดตัว มาเอง สนใจติดต่อสอบถาม ครูภาสวร 081-752-2299