หลักสูตรเพื่อฝึกทักษะ หรือเข้าประกวด

                          

หลักสูตรในการฝึกสุนัขมีมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน เพื่อการส่งเข้าประกวด และเสริมสร้างทักษะ กิจกรรม ความกล้า ไหวพริบ มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความใกล้ชิด ความสามารถพิเศษต่างๆมากมาย ท่านสามารถได้รับบริการจากทางศูนย์ฝึกได้นะคะ เพื่อให้สุนัข มีทักษะด้านต่างๆ และมีความสามารถพิเศษ ซึ่งสุนัขเองชื่นชอบและมีความสุข