หลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น กลาง สูง

หลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นจะมีระยะเวลาการฝึก 3 เดือน การฝึกเริ่มจากฝึกวินัย และฝึกคำสั่งเบื้องต้น เช่น ชิด นั่ง หมอบ คอย เดิน วิ่ง ยืน ขอมือ เรียกมาหา ฝึกได้ทุกสายพันธุ์ จากสุนัขที่ยังไม่มีความรู้ความสามารถ ฝึกจนกระทั่งเจ้าของสามารถสื่อสารและควบคุมให้อยู่ในคำสั่งได้

 

การฝึกแบบอยู่ประจำ โดยมีระเบียบการดังนี้

 • อายุของสุนัขเริ่มตั้งแต่ 4 เดือน เป็นต้นไป
 • เพศผู้หรือเพศเมียก็ได้ที่จะเข้าฝึก
 • รับฝึกทุกสายพันธุ์ 
 • ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน
 • การเก็บชำระเงินจะแบ่งเป็นรายเดือนๆละ 12,500 บาท (ห้องพัดลม) 15,500 บาท (ห้องแอร์) ชำระวันที่เข้าเรียน
 • สุนัขที่เข้าฝึกในหลักสูตรนี้จะได้
 • เรียกสุนัขมาหา เดินชิดข้างทั้งในสายจูงและนอกสายจูง
 • นั่งคอย หมอบคอย หมอบคอยยาว
 • ทดสอบจิตประสาทความมั่นคงต่อสิ่งรบกวน เช่น รถจักรยานวิ่งตัดหน้า รถยนต์ที่วิ่งไปมา คนแปลกหน้า สถานที่อื่นๆ ที่สุนัขไม่คุ้นเคย
 • ทดสอบจิตใจความกล้าหาญ ต่อสิ่งกีดขวาง จะพิจารณาตามอายุของสุนัขให้เป็นไปตามความง่ายและยาก
 • แก้ไขการเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพและข้อสะโพก
 • สอนให้ขับถ่ายเป็นเวลา และเป็นที่
 • ให้สุนัขรู้จักคำห้ามปราม เวลาสุนัขทำไม่ถูก เวลาเจ้าของไม่ต้องการให้ขุดคุ้ยสนาม
 • สุนัขจะมีแต่ความสุข
 • อัตราค่าบริการนี้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป