หลักสูตรเชื่อฟังคำสั่ง พื้นฐาน

ไม่ต้องกังวัลหากกลัวว่าสุนัขท่านจะเครียดเมื่ออยู่ที่ศูนย์ฝึก ท่านจะได้สุนัขของท่าน ที่น่ารักเหมือนเดิม แต่มีวินัย และเชื่อฟังคำสั่งมากขึ้น แต่ตัวท่านเองต้องเข้ารับการฝึกทักษะในการควบคุม เพื่อวินัยของสุนัขท่านด้วยนะคะ